Tentative Programme of Srimat Swami Gautamananda ji Maharaj

December 2018

 1 : Karimganj

 2 : Karimganj / Silchar

3 : Silchar / Kolkata / Raipur

 4 : Raipur

 5 –  8 : Narainpur

9  : Raipur / Chennai

10 – 12 : Chennai

13 : Chennai / Hubballi / Ranebennur

14 – 15 : Ranebennur

16 : Ranebennur / Davangere

17 : Hubballi / Chennai

18 : Chennai / Madurai / Rajapalayam

19 : Rajapalayam / Chennai Math

20 : Chennai Math / Hosur

21 – 22 : Hosur

23 : Hosur / Nattrampalli

24 : Yelagiri

25 :  Nattrampalli

26 – 31 : Chennai Math

Contact Address :

Swami Gautamananda
Vice President
Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission
Sri Ramakrishna Math
31, Ramakrishna Math Road, Mylapore
Chennai 600004, India
Phone (044) 2462 1110
E-mail: [email protected]